SERVEIS PER A PARTICULARS

Dins d'una línia professional basada en l'experiència, la proximitat, disponibilitat i compromís, realitzem:

 • Redacció de projectes de reforma, adequació, reparació ...
 • Redacció de projectes de demolició
 • Direcció d'execució d'obres
 • Seguretat i salut laboral
 • Gestió d'obra

Redacció de projectes de reforma-adequació-reparació

 • Concerti gratuïtament una vista per valorar el potencial i poder oferir el projecte de reforma més efectiu per el seu edifici.
 • Un mal projecte o una actuació basada en la improvització només dona com a resultat sobrecostos, retards en l'execució i mals resultats.
 • Donar una nova oportunitat al seu edifici pot ser un gran encert. Cal estimar correctament els punts febles i les fortaleses donant una resposta coherent amb la tecnologia actual d'eficiència energètica, confort i habitabilitat.

Redacció de projectes de demolició

 • El procés de deconstrucció total o parcial necessita d'un projecte específic.
 • Nosaltres podem realitzar la redacció d'aquest projecte i la direcció de l'obra juntament amb la coordinació de la seguretat.

Direcció d'execució d'obres

 • La meva línia professional es basa en la disponibilitat a peu d'obra i experiència en direccions d'execució.
 • El director d'execució de l'obra forma part de la direcció facultativa i assumeix la funció de dirigir l'execució material de l'obra, fer el seguiment del control de qualitat i econòmic del procés constructiu
 • .

Seguretat i salut laboral

 • El promotor, com a agent de la construcció, també té responsabilitats en la seguretat i salut laboral dels treballadors que executen la seva obra.
 • En moltes ocasions, el Promotor, és l'agent que té menys coneixements en aquesta matèria i el que més es sorprèn de veure implicat en un accident laboral.
 • Té a la seva disposició assessorament i un seguiment metòdic de la seguretat de la seva obra.

Gestió d'obra

Gràcies a l'experiència acumulada en obra tant en constructora / promotora com en direcció d'execució podem oferir els següents serveis

Supervisió del projecte: solucions constructives, detalls, amidaments i pressupostos.

Petició i comparació d'ofertes.

Assistència a la contractació de les obres i instal·lacions.

Seguiment de la planificació temporal i econòmica incloent la validació de les factures de proveïdors.

Coordinació i control del desenvolupament de les obres.

Seguiment de la qualitat definida en projecte.

Seguiment de seguretat i salut en el treball.

Recepció i liquidació.PER CONSULTAR PREUS O ACLARIMENTS NO DUBTI EN POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES L'ATENDREM EL MILLOR POSSIBLE I LI OFERIREM UN TREBALL DE QUALITAT.

estuditoniarque@gmail.com   657 59 62 56

© 2018 Toni Arqué. Estudi d'Arquitectura Tècnica. c/Malvasia 17. Pont d'Inca-Marratxi
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!