INFORME D'AVALUACIÓ DE L'EDIFICI

L'Informe d'Avaluació d'Edificis IEE és un document que acredita la situació en la què es troben els edificis, en relació al seu estat de conservació, al compliment de la normativa d'accessibilitat  i amb el grau d'eficiència energètica.

Els propietaris d'immobles amb una antiguitat superior a 50 anys estan obligats per llei a realitzar la inspecció tècnica dels mateixos. També estan obligats els propietaris d'edificis, amb independència de la seva antiguitat, que pretengui sol·licitar ajuts públics per a realitzar obres de conservació, d'accessibilitat universal o d'eficiència energètica.

Els edificis han de ser objecte d'inspecció en els termes que especifiqui la normativa autonòmica i les diferents ordenances municipals que entrin en vigor derivades d'aquesta normativa. L'informe d'avaluació IEE ha de ser redactat per tècnic competent, arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer d'Edificació, havent de ser registrat a l'Ajuntament corresponent.

Els informes d'avaluació d'edificis IEE tenen una vigència de 10 anys, havent de ser renovats en finalitzar aquest període.

Els ajuntaments poden disposar de sancions administratives a l'efecte d'assegurar el compliment pels propietaris del deure d'inspecció dels seus immobles. L'Ajuntament de Palma estableix una sanció de 600 a 3.000 euros per habitatge o local als immobles que incompleixin amb la normativa.


PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS - CONSULTAR

PER CONSULTAR PREUS O DUBTES NO DUBTI EN POSAR-SE EN CONTACTE AMB NOSALTRES

L'ATENDREM EL MILLOR POSSIBLE I LI OFERIREM UN TREBALL DE QUALITAT.

estuditoniarque@gmail.com    657 59 62 56

© 2018 Toni Arqué. Estudi d'Arquitectura Tècnica. c/Malvasia 17. Pont d'Inca-Marratxi
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!